KONTAKT

CHB ARKITEKT DANSKE ARK

CARSTEN HJORT BOESEN ARKITEKT CAND.ARCH

Drivsåtvej 1B, DK 4450 Jyderup.

Telefon:   +45 5920 7117
Mobil:   +45 2449 2822

e-mail:   chb@chbark.dk
Web:   www.chbark.dk


PERSONLIG ARKITEKTRÅDGIVNING - FRA IDE TIL AFLEVERING.


Carsten Hjort Boesen kan varetage alle faser i udviklingen fra ide til aflevering

Jeres tanker og byggeprogram omsættes til et visionært forslag og følges op med gode
tekniske løsninger under hensyntagen til projektets forudsætninger, tid, økonomi og kvalitet.

Carsten Hjort Boesen sikrer et højt informationsniveau og en konstruktiv og positiv dialog
med alle implicirerede parter. Risikoen for fejl minimeres og CHB har i sit 30 årige virke aldrig
været involveret i erstatningsager af nogen art.


Et typisk projektforløb vil være:

Kontakt og Ide


Aftalegrundlag

SkitseforslagMyndighedsprojekt


Hovedprojekt

Byggeledelse og Fagtilsyn.

Afleveringsforretning
Ønsker, behov og tanker
Økonomiske - og tidsmæssige rammer.

Ydelser og ansvar

Jeres ønsker visualiseres og omsættes
til tegninger. I dialog sikrer vi at forslaget
svarer til jeres forventninger.

Godkendelse hos Kommunen.
Ingeniør tilknyttet opgaven.

Detailprojekt, Arbejdstegninger og udbud.

Sikring af projektets kvalitet, Byggemøder.

Afklaring af fejl og mangler.
Projektforløbet og honorar tilpasses den enkelte sag og specificeres i aftalegrundlaget.